Ademhalingstherapie

Ademhaling

De ademhaling wordt vaak als vanzelfsprekend gezien, iets wat er altijd is en waar je vooral niet te veel op moet letten. Maar als er klachten ontstaan is het dan ook vaak lastig om het zelf weer ‘normaal’ te krijgen.

Voor welke klachten zijn ademhalingsoefeningen geschikt?

Bij klachten aan de ademhaling is er vaak sprake van pijn/ druk op de borst, een verhoogde en versnelde ademhaling, een gevoel van onrust/ gejaagd gevoel (juist vaak in rust). Soms is er ook sprake van pijn rondom de ribben of het nek-schoudergebied. Een hoge versnelde ademhaling in rust valt onder hyperventilatie, vaak in ‘chronische vorm’. Dat betekent dat het een vaste gewoonte is geworden. Hyperventilatie die escaleert (bijv. bij stress of sport) noemen we een paniekaanval. Daarbij speelt zo’n sterke benauwdheid op dat het lastig is om nog rustig te blijven.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling?

Er vind een uitgebreide intake plaats om het tijdsverloop, de lichamelijke klachten en oorzaken door te spreken. Bij de toepassing van ademhalingsoefeningen worden de oefenvormen op maat aangeboden om een prettig en haalbare manier van oefenen te bereiken. Het is belangrijk je openstelt voor het zelfstandig doen van oefeningen thuis.

Verwijzing en vergoeding?

Vaak worden ademhalingsoefeningen gecombineerd met het behandelen van lichamelijke klachten. Hierbij wordt de toepassing van ademhalingsoefeningen verwerkt in het fysiotherapeutische behandelplan. Vergoeding komt uit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraar, onder fysiotherapie. Wanneer er geen aanvullende verzekering is gelden onze algemene tarieven.

Een verwijzing van de huisarts of specialist is niet nodig.

Kwaliteit van de behandeling

Het toepassen van mindfulness binnen de fysiotherapie valt onder de kwaliteitseisen van het Koninklijke Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Jacqueline van der Louw              0347-745322

Debbie Tix                                        0347-745332