Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

Sinds 1 januari 2006 kunt u zonder verwijsbriefje van de huisarts rechtstreeks naar de fysiotherapeut. Meestal kunt u zelf goed bepalen of u fysiotherapeutische hulp nodig hebt. Tijdens de eerste afspraak bespreekt u met de fysiotherapeut de reden dat u naar hem bent toegekomen en de fysiotherapeut bepaalt, volgens een vast protocol, of die reden terecht is. Dit noemen we de “screening” en de fysiotherapeut heeft daarvoor een verplichte opleiding/bijscholing gehad.

Na deze screening zijn er 2 mogelijkheden:

a) De reden is terecht en er volgt meteen, of  bij een volgende afspraak,  een verder fysiotherapeutisch onderzoek waarna de behandeling wordt ingezet.

b) De reden is niet terecht en de patiënt wordt dan met een kort, standaard verslag naar de huisarts verwezen voor verder onderzoek en/of overleg.

Als de fysiotherapeut besluit om u te behandelen zal hij het behandelplan met u bespreken, vragen om uw toestemming voor de behandeling en ook vragen of u er in toestemt dat hij de huisarts informeert.
Indien er sprake is van een zogenaamde chronische indicatie, zoals vastgesteld en beschreven op de landelijk vastgestelde chronische lijst, is in vrijwel alle gevallen de DTF niet mogelijk en is een gerichte verwijzing nodig van huisarts of specialist.