Manuele therapie in Vianen

Manuele therapie is een specialistische behandelvorm.

Van manuele therapie kan gebruik gemaakt worden in geval van klachten van het ‘bewegingsapparaat’,
dat wil zeggen in de wervelkolom en gewrichten in armen en benen.
Klachten van de wervelkolom en ledematen ontstaan wanneer gewrichten niet goed functioneren. Een stoornis in het gewricht wordt ook wel een ‘functiestoornis’ genoemd. Vaak is een korte of langere overbelasting van het gewricht de oorzaak van de klacht. Bewegen wordt moeilijk en pijnlijk. Ook kunnen spieren verkrampen en kan de pijn uitstralen naar andere delen van het lichaam. Met behulp van manuele therapie kan de stoornis van gewrichten worden verminderd of verholpen.

Wat is manuele therapie? 

De manueel therapeut verhelpt de functiestoornis van het gewricht door het toepassen van specifieke passieve mobiliserende bewegingen. Door de lichaamsdelen rond het gewricht op een bepaalde manier te bewegen kan de beweeglijkheid van de gewrichten snel worden vergroot. De pijn neemt af en de bewegingen van het gewricht verbeteren. Meestal is trekken aan of duwen tegen de lichaamsdelen voldoende. Soms vult de manueel therapeut deze behandeling aan met gedoseerde impulstechnieken. De gewrichten worden dan wat sneller bewogen. Daarbij hoort men soms een knappend of krakend geluid. De meeste patienten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar ervaren het over het algemeen niet als pijnlijk.

Voor welke klachten is manuele therapie geschikt?

Veel klachten die veroorzaakt worden door stoornissen in gewrichten kunnen door de manueeltherapeut positief beinvloed worden. Daarbij kunt u denken aan: Hoofd- en nekpijn; nek- en schouderklachten die doortrekken tot in de armen; rugklachten hoog in de rug met rib- en borstpijn; lage rugklachten; bepaalde vormen van duizeligheid en/of oorsuizen; kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten. Of manuele therapie ook uw klachten kan verhelpen, moet blijken tijdens het onderzoek bij uw eerste behandeling.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling?

Tijdens de eerste behandeling voert de manueel therapeut een uitgebreid vraaggesprek met de patiënt. Ook voert de manueel therapeut een lichamelijk onderzoek uit. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de klacht zelf, maar ook de oorzaken van het ontstaan van de klacht worden beoordeeld. Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt.

Verwijzing en vergoeding

U kunt zonder verwijzing van een huisarts of een specialist door een manueel therapeut worden onderzocht en behandeld. Er zijn wettelijk vastgestelde tarieven voor manuele therapie. De behandeling wordt door de aanvullende verzekering vergoed.

Kwaliteit van de behandeling

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die een aanvullende opleiding manuele therapie heeft gevolgd. Deze opleiding duurt gemiddeld 4 jaar. De manueel therapeut is door zijn opleiding in staat gewrichtsstoornissen met daarbij horende problematiek te onderzoeken en te behandelen. De Nederlandse Vereniging voor Manuele therapie (NVMT) zorgt voor registratie en verplichte bij- en nascholing van manueel therapeuten. Daardoor wordt u bij een door de NVMT erkende manueel therapeut altijd behandeld door iemand die ter zake kundig is. Bron: Manuele Therapie brochure (NVMT).

Onze manueeltherapeuten zijn:

Tera Bakker 0347 745 331
Marien den Otter 0347 745 323
Ernst-Jan de Boom 0347 745 320