Haptonomie in Vianen – Fysiotherapeutisch Centrum Vianen – Vianen

Haptonomie in Vianen

Haptonomie in Vianen

Haptonomie bij psychosomatische klachten

Bepaalde levensomstandigheden, zoals langdurige negatieve stress, verdriet, onverwerkte boosheid, angsten e.d. hebben invloed op lichamelijke klachten. De algehele weerstand, zowel fysiek als mentaal, kan afnemen. Er kunnen allerlei klachten ontstaan zoals hoofdpijn, spierpijnen, tintelingen, benauwdheid, verwardheid, vermoeidheid, beklemmend gevoel op de borst, gespannenheid, paniek etc. Vaak bestaat het gevoel uit balans te zijn en het niet alleen meer aan te kunnen.

De samenhang tussen lichamelijke klachten en psychische overbelasting is niet altijd direct duidelijk. Helaas worden lichamelijke signalen worden dikwijls eerst genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd. Een duidelijke medische diagnose is vaak niet te stellen wat een gevoel van onbegrip kan geven. Haptonomie kan helpen om te zoeken naar een nieuw balanspunt, van waaruit je weer verder kunt.

Over haptonomie op fysiotherapeutische basis

Haptonomie kan helpen het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid te herstellen. Zowel lichamelijke, psychologische en sociale aspecten, waaronder leef- en werkomstandigheden, worden bij de behandeling betrokken. Door middel van gespreksvoering, oefeningen en behandeling wordt een behandelplan op maat gevormd. Er wordt dan ook een eigen inbreng en een actieve inzet verwacht in het herstel- en veranderingsproces.

Het doel van de therapie kan zijn 

– inzicht krijgen in de oorzaak en/of het in stand houden van de klacht
– aanleren van ontspanning en bewust worden van de adem
– verfijnen van het gezonde lichaamsgevoel en lichaamsbewustwording
– aanvoelen en leren respecteren van eigen grenzen
– activeren van gedragsverandering om op een andere manier om te gaan met klachten

Wanneer complexe problematiek rond psychosomatische klachten vragen om een samenwerking met deskundigen zoals verwijzend arts of specialist, psycholoog, bedrijfsarts en/of andere disciplines dan wordt dat altijd aangemoedigd. Afstemming van behandelplannen vergroot immers de kans op herstel.

Hoe start ik?

Er is geen specifieke doorverwijzing van een arts noodzakelijk, u kunt direct bij het Fysiotherapeutisch Centrum Vianen terecht. Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jacqueline van der Louw of met Debbie Tix.

Fysiotherapeutisch centrum Vianen

Jacqueline van der Louw  0347 745 322

E-mail : jacquelinevanderlouw@fysiovianen.nl

Debbie Tix (dinsdag) 0347 745 322, (vrijdag) 0347 745 323

E-mail: debbietix@fysiovianen.nl