Haptonomie in Vianen

Wat is Haptonomie?

Haptonomie is een door fysiotherapeut Frans Veldman ontwikkelde behandelmethode gericht op de gehele mens (holistisch) in relatie tot zijn/ haar lichaam, emoties en het gevoelsleven. Haptonomie richt zich op de bewustwording van lichamelijke signalen en de integratie hiervan in het dagelijks leven.

Voor welke klachten is haptonomie geschikt?

Wanneer spanningen een rol spelen bij lichamelijke klachten zoals bij nek-schouderklachten, hoofdpijn, hyperventilatie, druk op de borst, paniekaanvallen, burn-out gerelateerde klachten, somberheidsklachten, overbelastingsklachten (herkennen van grenzen), verhoogde spierspanning algeheel, slecht slapen, SOLK (Somatische Onvoldoende verklaarbare Lichamelijke Klachten), chronische (lage rug-) pijn etc.
De samenhang tussen lichamelijke klachten en psychische overbelasting is niet altijd direct duidelijk. Helaas worden lichamelijke signalen worden dikwijls eerst genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd. Een duidelijke medische diagnose is vaak niet te stellen wat een gevoel van onbegrip kan geven. Haptonomie kan helpen om te zoeken naar een nieuw balanspunt, van waaruit je weer verder kunt.
Wat gebeurt er tijdens de behandeling?

Tijdens behandeling wordt er een uitgebreide intake gedaan waarin het beloop, oorzaken en lichamelijke klachten wordt uitgevraagd en besproken. Er wordt een behandelplan opgesteld en van daaruit worden er oefeningen gedaan, zowel op als naast de bank, om meer inzicht ter krijgen en handvaten mee te nemen voor het in dagelijks leven. Dit wordt vaak gecombineerd met het behandelen van nek-schouderklachten of lage rugklachten, eventueel in een combinatiebehandeling met een collega fysiotherapeut. Ook wordt er vaak een combinatie gemaakt met ademhalings- en/ of ontspanningsoefeningen.
Het doel van de therapie kan zijn:
– inzicht krijgen in de oorzaak en/of het in stand houden van de klacht
– aanleren van ontspanning en bewust worden van de adem
– verfijnen van het gezonde lichaamsgevoel en lichaamsbewustwording
– aanvoelen en leren respecteren van eigen grenzen
– activeren van gedragsverandering om op een andere manier om te gaan met klachten

Verwijzing en vergoeding?

Vaak wordt mindfulness gecombineerd met het behandelen van lichamelijke klachten. Hierbij wordt de toepassing van haptonomie verwerkt in het fysiotherapeutische behandelplan. Vergoeding komt uit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraar, onder fysiotherapie. Wanneer er geen aanvullende verzekering is gelden onze algemene tarieven.
Een verwijzing van de huisarts of specialist is niet nodig.
Wanneer complexe problematiek rond psychosomatische klachten vragen om een samenwerking met deskundigen zoals verwijzend arts of specialist, psycholoog, bedrijfsarts en/of andere disciplines dan wordt dat altijd aangemoedigd. Afstemming van het behandelplan vergroot immers de kans op herstel en de kwaliteit van de behandeling
Het toepassen van haptonomie binnen de fysiotherapie valt onder de kwaliteitseisen van het Koninklijke Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Jacqueline van der Louw 0347-745322
Debbie Tix 0347-745332