Sport medische behandeling

Website Hans van Elst:

| Hans van Elst – Manueel Geneeskundige

 

Als sporter wil je weer zo snel mogelijk herstellen na blessure en/of operatie. Het is echter van belang dat het herstel op een goede, verantwoorde en sportspecifieke manier gebeurt.
Als bij fysiotherapeutische behandeling van een sportblessure blijkt dat extra medische ondersteuning noodzakelijk is kan Manueel arts Hans van Elst worden ingeschakeld. Hans van Elst is verbonden geweest aan het Universitair Centrum voor Sportgeneeskunde en gespecialiseerd in chronische sportblessures. Hans van Elst heeft nu zijn eigen praktijk als manueel arts bij Fysiotherapeutisch Centrum Vianen.

Wat is MSK?

De Musculoskeletale Geneeskunde (MSK) is een interdisciplinair vakgebied dat zich richt op de diagnostiek en behandeling van klachten van het houding-, steun- en bewegingsapparaat of van klachten die daaraan gerelateerd zijn en die gepaard gaan met functiestoornissen en/of pijn. Het betreft enerzijds specifieke klachten, anderzijds klachten die chronisch van aard zijn en klachten die als aspecifiek omschreven worden.

Patiënten met problemen, ziekten en letsels van het steun- en bewegingsstelsel vormen een van de grootste groepen in de gezondheidszorg. De MSK-arts bouwt zijn diagnose op middels anamnese en systematisch lichamelijk onderzoek. Op basis daarvan wordt een behandelplan gemaakt en uitgevoerd.

 

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Hans van Elst:

Tel.:  0347 745 330 / 06 29097062

E-mail : hvanelst@hotmail.com

Website:| Hans van Elst – Manueel Geneeskundige