Fysiotherapie bij Longklachten (o.a.COPD)

Longklachten?

Hoesten en opgeven van slijm. Ademen gaat vaak gepaard met piepen en brommen. Sneller kortademig en moe, veelal bij inspanning zoals wandelen, traplopen, zwaar huishoudelijk werk, etc.
Verkoudheden en andere luchtweginfecties geven bij u meer klachten en gaan minder snel over.

Wat doet fysiotherapie voor u?

De fysiotherapeut richt zich met name op bewustwording en inzicht bij de patiënt zelf over het ziektebeeld.
Stimuleren van het stoppen met roken.
Aanleren ademtechnieken, ook tijdens inspanning
Aanleren van adem/hufftechnieken voor het verbeteren van de afvoer van slijm uit de longen.
Ontspanningsoefeningen ter vermindering van ervaren benauwdheid, c.q. adviezen voor het omgaan met plotselinge benauwdheid.
Conditietraining bij verlaagde inspanningstolerantie.
Dit aan de hand van verkregen testgegevens uit fysiotherapeutisch onderzoek en/of gegevens vanuit het ziekenhuis.
Spierkrachttraining bij vermindering kracht en coördinatie.

Voor wie is de training?

Longpatiënten die problemen ervaren in hun dagelijks leven kunnen terecht bij de fysiotherapeut. Afhankelijk van de ernst van de problematiek wordt een individueel behandelplan opgesteld. Dit kan variëren van adviezen, tot een trainingsprogramma op maat. Verwijzing gaat normaliter via huisarts, longverpleegkundige of longarts.

Kosten?

Bij een lichte vorm van COPD wordt deze training vergoed uit uw aanvullende verzekering.
Indien u een ernstiger vorm heeft (gerelateerd aan uitslagen van uw longfunctietests), dan worden de eerste 20 behandelingen vergoed uit uw aanvullende verzekering. (indien u geen aanvullende verzekering heeft of een beperkte dekking kan het zijn dat deze 20 behandelingen, of een deel daarvan, voor uw eigen rekening komen). Na 20 behandelingen wordt de behandeling vergoed uit de basisverzekering.

De COPD revalidatie wordt in onze praktijk verzorgd door: Karin Smit. Zij is aangesloten bij het COPD-netwerk Utrecht. Heeft u vragen of wilt u graag aanvullende informatie, neemt u gerust contact op.

Karin Smit – 0347 745 327
karinsmit@fysiovianen.nl