Fysiotherapie op het werk

Binnen het Fysiotherapeutisch Centrum Vianen werkt het AAV .
Dit is een adviesbureau voor arbeidsbegeleiding en verzuimpreventie.
Wij zetten ons in voor de gezondheid van organisaties en medewerkers.
Samen met werkgevers en werknemers.

Onze fysiotherapeuten werken aan het voorkomen van arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen op de werkplek en ondersteunen waar nodig bij de re-integratie van zieke werknemers. Mens en organisatie vormen daarin steeds ons uitgangspunt.

Een gezonde werkomgeving

Via een geïntegreerde aanpak werken we aan een gezonde werkomgeving. Wij kunnen u adviseren in de ontwerpfase van nieuwe werkplekken en in de herontwerpfase van bestaande werkplekken, bijvoorbeeld naar aanleiding van een  periodiek onderzoek of inventarisatie, ter voorkoming  van aandoeningen  aan het bewegingsapparaat. Wij verzorgen voorlichting, instructie aan individuele werknemers en groepen met als doel het voorkomen, verminderen of doen herstellen van aandoeningen aan het bewegingssysteem.

Samen met P&O

In samenspraak met uw P&O mensen en management kunnen wij een preventief en klachten beperkend programma opstellen. Onze fysiotherapeuten verzorgen, meestal na verwijzing van een bedrijfsarts, voor medewerkerkers  met een arbeidsverzuim door fysieke klachten, diverse trainingsprogramma’s.
Doel is een snelle en verantwoorde werkhervatting en beperken van het verzuim op lange termijn.

Werkwijze van onze fysiotherapeuten

Na een uitgebreide intake zal de fysiotherapeut de werknemer op zijn werkplek instrueren op het gebied van houding en beweging. Indien nodig kan er voor meerdere werknemers tegelijk een presentatie worden gehouden gevolgd door een individuele instructie.  Na afloop van de begeleiding ontvangt de bedrijfsarts een verslag met daarin onze bevindingen, adviezen en eventuele aandachtspunten voor de toekomst

Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Harry Uytdehaage.

Fysiotherapeutisch Centrum Vianen
Telefoon: 0347  372 411

Harry Uytdehaage 0347 745 323

E-mail : Harryuytdehaage@fysiovianen.nl